Psychotherapie

Via het spreken komen we op verhaal en krijgen we controle over onze situatie.
Psychotherapie

In therapie staat het woord centraal. Via het spreken komen we op verhaal en krijgen we controle over onze situatie. Het spreken helpt om inzicht te krijgen in onze geschiedenis en we krijgen verklaringen voor ons huidig gedrag. Het is belangrijk om terugkerende patronen te herkennen en de basis ervan te ontdekken. Ook ingrijpende gebeurtenissen bespreekbaar maken zorgt ervoor dat we controle krijgen over de emoties die het losmaakt zodat we er niet telkens door overspoeld worden.

Via het opbouwen van een vertrouwensband waarbij u de veiligheid voelt om in alle openheid te spreken, komen de puzzelstukken van het leven meer en meer duidelijk. Via gerichte vragen help ik u om meer en meer inzicht te krijgen in uw verhaal. Via op maat gemaakte adviezen krijgt u meer handvaten om het leven te leiden zoals u dat zelf wil. Samen gaan we op zoek naar haalbare doelstellingen en creëren we terug hoop en toekomst.

Mensen kloppen met verschillende problemen bij mij aan:

  • depressieve klachten
  • burn out
  • relationele problemen
  • identiteitsproblemen
  • rouw, verlieservaring
  • algemeen alle problemen bij aanpassing en veranderingen in het leven

Als oplossingsgerichte psychotherapeut heb ik veel aandacht voor de sterktes die aanwezig zijn in de persoon en voor de zaken die wel nog goed gaan in het dagelijkse leven. Samen met u tracht ik deze sterktes ook weer op de voorgrond te plaatsen. In het oplossingsgericht denken streven we naar een vorm van samenwerking waarin de cliënt expert van zijn eigen therapie kan worden. De duur van de therapie is afhankelijk van het geformuleerd doel en de bereikte vooruitgang. Als de cliënt voelt dat hij zonder therapeut verder kan, kan de therapie stoppen.

In therapie kan je niet alles in één keer veranderen, we concentreren ons op het idee om bergop te gaan. Kleine stapjes kunnen tot grote veranderingen leiden. Niet alles hoeft ook te veranderen, er zijn altijd zaken die het behouden waard zijn. Bij mij kan je terecht voor individuele begeleiding en koppeltherapie. Voor gezinsgesprekken verwijs ik u door naar een collega.