Wat doet een seksuoloog?

Over seks praten vraagt voor het meerendeel van de mensen tijd, zeker als men het idee heeft dat er iets hapert aan het seksuele leven. Er kan sprake zijn van een probleem of een ontevredenheid over iemands seksuele beleving. Via spreken exploreren we samen de disfunctie, het probleem of de dissatisfactie.

De gesprekken kunnen één op één plaatsvinden, maar in veel situaties is het betrekken van de seksuele partner een meerwaarde. De oorzaak van een seksuele moeilijkheid is meestal niet een individueel probleem, maar eerder een partnerrelatie probleem. Door de partner te betrekken bij de therapie krijgen jullie beiden de kans om hun ervaring te formuleren.

Door het seksuele probleem uit te spreken tegen een seksuoloog , geeft men zichzelf de kans om zich van de onderliggende oorzaken bewust te worden.

Op voorhand kan niet bepaald worden hoeveel gesprekken er nodig zijn, dit verschilt altijd per persoon/koppel. Een zekere regelmaat in de gesprekken (bv wekelijks, maandelijks) is wel aan te raden.

In de therapie kan ook gebruik gemaakt worden van huiswerkopdrachten die vooraf in de gesprekken duidelijk gekaderd en uitgelegd worden. Na uitvoering thuis kan de ervaring in de therapieruimte besproken kunnen worden. De opdrachten zijn suggesties, nooit verplichtingen. Het zijn echter wel kansen om positieve ervaringen op te doen. Via opdrachten worden onderliggende, verdrongen gevoelens actueler en kunnen onderliggende oorzaken duidelijker worden. Via opdrachten trachten we ook een zeker vermijdingsgedrag te doorbreken. Als seksuoloog krijg ik via de nabespreking van deze opdrachten de kans om onderliggende emoties en hinderpalen te exploreren, krijg ik een zicht op de interactiepatronen in een koppel en worden de externe omstandigheden duidelijk.

Door het openlijk spreken over seksualiteit in een vertrouwelijke omgeving met een gediplomeerde seksuoloog, kunnen heel veel onduidelijkheden opgelost worden en mythes doorprikt worden. Vaak zijn mensen al geholpen met duidelijke informatie of specifieke suggesties en hoeft sekstherapie niet opgestart te worden. Blijkt er wel nood te zijn aan therapie, dan is dat altijd op maat van de cliënt.

     

Therapie

Door het openlijk spreken over seksualiteit in een vertrouwelijke omgeving met een gediplomeerde seksuoloog, kunnen heel veel onduidelijkheden opgelost worden en mythes doorprikt worden.